DỰ ÁN TRUNG TÂM SÁT HẠCH PHÚ YÊN PHÚ YÊN

Đánh giá

KDVKTGTVT: TRUNG TÂM SÁT HẠCH PHÚ YÊN
– Chủ Đầu Tư CTY: GS Cao Nguyên
– Đơn Vị Thi Công CTY: Tư Huê, Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đắc Lê

Cung tấp 180 bộ song chắn rác composite tải trọng 12,5 tấn

Trả lời